HET GEDULD
WAARMEE INKT EN PAPIER,
PIGMENT EN TEXTUUR

VOLGENS VOOROPGEZET PLAN
BIJEEN EN IN ONDERLINGE BALANS
PER DRUKGANG WORDEN GEBRACHT

FASCINEERT EN INSPIREERT
KEER OP KEER WEER,
ZOWEL DE BEDENKER
ALS DE AANSCHOUWER

EN DAAR IS HET DE DRUKKER,
EIGENZINNIGE VOGEL,
TOCH ECHT WEL OM TE DOEN.

EIGENZINNIG DENKWERK.
BUITENGEWOON DRUKWERK.

Grafisch Bedrijf Crezee BV | Energieweg 31 | 4231 DJ | Meerkerk | Tel: 0183 - 35 82 82